Gyvūno šeimininko pareiškimai ir įsipareigojimai:

 • Gyvūno šeimininkas yra išimtinai atsakingas už savo gyvūno elgesį ir veiksmus bei dėl jų kylančių pasekmių priežiūros centro atliekamos laikinos priežiūros laikotarpiu.
 • Gyvūno šeimininkas pareiškia, kad neprieštarauja, jog priežiūros centras, laikinos gyvūno priežiūros metu, gali daryti gyvūno nuotraukas ir jas talpinti „Barkvilio“ Facebook, Instagram paskyroje bei internetiniame puslapyje.
 • Gyvūno šeimininkas įsipareigoja prieš pasirašant sutartį suteikti priežiūros centrui teisingą ir išsamią informaciją apie gyvūną, įskaitant informaciją apie gyvūno ligas, dabartinę sveikatos būklę, agresijos atvejus bei kitą informaciją, kuri yra svarbi prižiūrint gyvūną. Jeigu dėl neteisingos ar nepilnos informacijos pateikimo apie gyvūną yra patiriama bet kokio pobūdžio žala, ją visa apimtimi atlygina gyvūno šeimininkas.
 • Gyvūno šeimininkas įsipareigoja pateikti informaciją apie gyvūno skiepus ir jų galiojimą bei pateikti gyvūno skiepijimą patvirtinančius dokumentus.
 • Gyvūno priežiūros gyvūno šeimininko namuose atveju, gyvūno šeimininkas įsipareigoja instruktuoti priežiūros centrą ar jo atstovus dėl patekimo į patalpas (namus), kuriose bus prižiūrimas gyvūnas, naudojimosi jo namuose esančiais įrenginiais ir prietaisais, kurie yra reikalingi gyvūno priežiūrai.
 • Gyvūno šeimininkas įsipareigoja atsiimti gyvūną iki sutarto bei apmokėto termino.
 • Gyvūno šeimininkas patvirtina, kad yra susipažinęs su gyvūno laikymo priežiūros centre ar jo priežiūros gyvūno šeimininko namuose sąlygomis ir supranta gyvūno laikinos priežiūros metu galinčias kilti natūralias rizikas ir pavojus.

Viešbučio teisės ir įsipareigojimai:

 • Tinkamai globoti gyvūną ir juo rūpintis laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių gyvūnų globą, laikymą, naudojimą, pervežimą, elgesį su gyvūnais reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; laikytis švaros, tinkamai dezinfekuoti patalpas; mažiausiai 2 kartus per parą vesti šunis pasivaikščioti; maitinti gyvūną pagal gamintojų rekomenduojamą arba šeimininkų nurodytą normą; mažiausiai kartą per parą sutvarkyti gyvūno erdvę.
 • Gyvūno priežiūros gyvūno šeimininko namuose atveju – saugoti gyvūno šeimininko turtą, su priežiūros centrui patikėtu gyvūno šeimininko turtu elgtis protingai, atsakingai, sąžiningai ir apdairiai, laikytis visų įprastų saugumo ir higienos normų bei taisyklių. Gyvūno priežiūros metu neleisti tretiesiems asmenims patekti į gyvūno šeimininko namus, nebent tai yra būtina dėl gyvūno ar priežiūros darbuotojo saugumo ir sveikatos.
 • Dėl gyvūno ligos ar kito negalavimo laikinosios priežiūros metu ir reikalingų su tuo susijusių veiksmų priežiūros centras nedelsiant informuoja gyvūno šeimininką, kuris nusprendžia dėl reikalingų veiksmų minėtu atveju.

Apmokėjimas ir kitos sąlygos

 • Už priežiūros centro suteikiamas paslaugas gyvūno šeimininkas apmoka iš anksto. Į paslaugos kainą įskaičiuojamas 25 EUR rezervacijos mokestis, kurį gyvūno šeimininkas sumoka užsakydamas paslaugą, atsisakius rezervacijos mokestis negrąžinamas.
 • Šalys patvirtina, kad perskaitė šias taisykles, suprato visas joje nustatytas sąlygas ir įsipareigojimus, joms buvo suteikta visa pagal taisykles reikalinga informacija, duomenys, pateikti sutartyje, yra teisingi.
 • Šalys įsipareigoja saugoti ir neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, naudoti asmens duomenis laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir tik ta apimtimi, kiek tai reikalinga sutarties įgyvendinimui.